I. Informații generale

Meciurile se vor desfășura între două echipe, fiecare echipă având în componențăunul sau mai mulți membri.În timpul luptelor doar un singur membru se poate apropia de ring, ceilalți membri ai echipei trebuie să urmărească meciul din public. În conformitate cu regulile jocului, echipele vor concura pe un Dohyo (ring de sumo) cu un robot autonom, construcție proprie în conformitate cu specificațiile din secțiunea II.
Arbitrul desemnează startul meciului din telecomandă, iar acesta continuă până când unul dintre cei 2 roboţi obține 2 puncte “Yuhkoh”. Arbitrul desemnează câștigătorul.

II. Implementarea roboților

i.Construcția robotului
1. Se admite orice design care nu intră sub incidenţa limitărilor de la capitolul II.ii.
2. Dimensiuni maxime: robotul trebuie să încapă într-un pătrat 20 cm x 20 cm.
3. Masa maximă a robotului nu trebuie să depășească 3,00 kg.
4. Robotul după start se poate extinde. Nu este permis ca acesta să se separe în 2 sau mai multe bucăți. El trebuie sa rămână un singur robot centralizat, cei care nu vor respecta aceste reguli vor fi descalificați.
Șuruburi, piulițe, șaibe sau alte părți cu masa sub 5 gr care se desprind nu vor determina pierderea meciului.
5. Toți roboţii trebuie să fie autonomi. Poate fi implementat orice sistem de control, atât timp cât acesta este în interiorul robotului şi nu interacționează cu un sistem de control exterior (om, mașină sau oricare altul).

ii.Limitări ale robotului
1. Din motive de siguranță roboţii trebuie să fie echipați cu un senzor de oprire (IR) care va fi operat de către arbitri. Când arbitrul va transmite un semnal de oprire, alimentarea motoarelor trebuie să fie tăiată. Senzorul va fi folosit şi pentru pornirea simultană a roboților de către arbitru. Specificațiile pentru senzorul de oprire/pornire IR se găsesc în ANEXĂ.
2. Dispozitivele pentru bruierea oponenților, cum ar fi surse de radiație pentru a satura senzorii IR, emițătoare de ultrasunete sau alte dispozitive cu efect similar sunt strict interzise.
3. Nu sunt permise componente ale robotului care pot distruge suprafața de joc. Nu utilizați componente destinate distrugerii robotului advers. Împingerile şi loviturile normale specifice unui meci de Sumo, nu sunt considerate intenții de distrugere.
4. Dispozitive care pot stoca lichid, praf, gaz sau alte substanțe pentru a fi aruncate către adversar sunt interzise.
5. Orice dispozitive care aruncă flăcări nu sunt permise.
6. Dispozitivele care aruncă obiecte spre adversar nu sunt permise.
7. Substanțele lipicioase pentru îmbunătățirea tracțiunii nu sunt permise. Roţile şi alte componente ale robotului, ce se află în contact cu ringul, nu trebuie să poată ridica şi susține o coală A4 standard (80mg/m²) pentru mai mult de 2 secunde. Roboţii vor fi verificați în faza de omologare şi pot fi reverificați la cererea arbitrului în orice moment al competiției.
8. Dispozitivele pentru creșterea forței de apăsare pe suprafață, cum ar fi pompele de vacuum sau magneți/electromagneți sunt permise.
9. Lama robotului şi extinderea nu pot fi albe.
10. Este permisă utilizarea a maxim 2 steaguri pe robot. Steagurile trebuie să fie în poziție verticală şi să se încadreze în perimetrul robotului. După start acestea pot să cadă.

III. Dohyo (ring de sumo)

i.Interiorul ringlului
Interiorul ringului este definit ca și suprafața de joc înconjurată, dar care include și linia albă. Orice suprafață din afara ringului se va numi exteriorul ringului.

ii. Specificațiile ringului
1. Suprafața de joc este definită ca un disc de oțel cu grosime de 3 mm de culoare neagră, cu diametrul de 154 cm.
2. Bandă albă se află pe exteriorul ringului și are lățimea de 5 cm.
3. Ringul este așezat pe un suport metalic şi înălțat cu 5 cm faţă de sol.
În jurul ringului există un spațiu liber pentru a nu perturba senzorii roboților.
4. Se admit toleranțe de 5% în construcția suprafeței de concurs.

iii. Exteriorul ringului
Există un spațiu de siguranță în afara ringului. Acest spațiu poate avea orice culoare, poate fi din orice material și poate avea orice formă. Această zonă cu ringul, în centrul ei se va numi zona ringului. Zona de siguranță este un pătrat cu latura de 4 metri.

IV. Desfășurarea meciului

1. Un meci este compus din 3 runde, fiecare având durata de maxim 3 minute cu posibilitatea extinderii timpului de către arbitri.
2. Prima echipă care câștigă două runde sau primește două puncte „Yuhkoh” până la terminarea timpului va câştiga meciul. O echipă primește un punct „Yuhkoh” când câștigă o rundă. Dacă limita de timp este atinsă înainte ca o echipă să primească două puncte „Yuhkoh”, iar una dintre echipe a primit un punct „Yuhkoh”, echipa cu un punct va câștiga.
3. Dacă meciul nu este câștigat de nicio echipă în timpul limită, se va disputa o rundă suplimentară. După epuizarea tuturor variantelor, câștigătorul meciului poate fi decis de arbitri prin tragere la sorţi sau alte criterii stabilite de comisia de arbitraj.
4. Dacă roboţii se blochează ei vor fi opriți după 2 secunde, iar jocul se va relua. Dacă şi la a 2-a încercare roboţii se blochează se va da egalitate.
5. Dacă unul din cei 2 roboţi nu pleacă la start, va avea loc un restart. Dacă nici la restart același robot nu pleacă meciul va fi câștigat de robotul care se mișcă.(Participanţii sunt obligaţi să anunţe arbitrii la începulul meciului dacă robotul are o secvenţă prin care nu porneşte dupa semnalul primit, ca să nu fie confundat cu o defecţiune).

V. Desfășurarea concursului

1. Roboţii vor fi împărțiți pe grupe în funcție de numărul participanților. Concursul se va desfășura în sistem grupe/sferturi/semifinale/finală pentru a permite cât mai multe runde de joc pentru fiecare robot în parte. Fiecare meci se desfășoară pe sistemul cel mai bun din 3 runde şi va fi supervizat de 2 arbitrii (1 arbitru principal şi 1 asistent), cu excepția finalei unde meciul se dispută în format cel mai bun din 5 runde. Deciziile arbitrilor trebuie să fie unanime şi sunt finale, iar contestarea acestora duce la descalificarea din meciul respectiv.
2. Pe parcursul concursului o echipă are dreptul la 2 întreruperi pentru reprogramare în timpul meciurilor, a câte 5 minute fiecare (2 întreruperi în întreg concursul). Alte pauze mai sunt permise doar pentru probleme mecanice şi doar cu acordul arbitrului de maxim 5 minute fiecare. Această regulă este aplicată doar când se desfășoară un meci. În afara meciurilor schimbările şi reprogramarea este permisă. Echipele sunt obligate să se prezinte la start în maxim 1 minut de la primirea solicitării, în caz contrar vor pierde meciul.
3. După omologare toate echipele rămân în sala de concurs. Echipele pot părăsi sala doar pentru reparații. Dacă o echipa părăsește sala pentru reparații, ea trebuie să se întoarcă în timpul precizat de către arbitru. Dacă robotul nu se prezintă la primul apel pierde meciul.
i. Omologare - va avea loc la începutul probei
Fiecare echipă va trebui să treacă de etapa de omologare pentru a putea participa cu robotul în concurs.
Etapele procesului de omologare sunt:
1. Verificarea dimensiunilor robotului prin plasarea unei cutii/cadru de 20.3 x 20.3 cm, fără fund, peste robot.
2. Cântărirea robotului pe un cântar digital. Valoarea maximă înregistrată de cântar trebuie să fie de 3.005 kg.
3. Se va verifica funcționarea senzorului IR atât la pornirea cât şi la oprirea robotului.
Robotul nu va mai fi reținut după omologare.
După omologare toate echipele rămân, în mod obligatoriu, în sala de concurs.
4.Start, Stop, Restart, Sfârșitul unui meci

i. Poziția de start a robotului
La instrucțiunile arbitrilor, cele două echipe se apropie de ring pentru a plasa roboţii pe suprafața de concurs. O cruce cu 2 săgeți opuse plasată în mijloc, împarte ringul de sumo în patru cadrane. Roboţii trebuie plasați întotdeauna în 2 cadrane opuse, trebuie plasați la margine în cadranul asignat. Roboţii trebuie să acopere marginea albă cel puţin parţial, după poziționarea roboților se îndepărtează crucea, moment din care roboţii nu mai pot fi mutați.

ii. Start
Startul se dă de către arbitru în fiecare rundă cu ajutorul unei telecomenzi care trimite un semnal roboților, care la rândul acestora, vor pleca imediat fără nici un delay. Detaliile senzorului se găsesc în Anexă.

iii. Stop, Continuarea meciului
Startul, întreruperea sau continuarea meciului sunt anunțate de arbitru.

iv. Sfârșitul meciului
Când arbitrul anunță încheierea meciului cele două echipe își ridică roboţii din ring.

v. Timpul meciului
v.i. Durata
Un meci se va disputa pe durata a 3 minute. El va începe și se va încheia la comanda arbitrului

v.ii. Extindere
Un meci suplimentar, dacă este cerut de către arbitru, va dura maxim 3 minute.

VI. Scorul

Un punct “Yuhkoh” va fi acordat când:
1. Robotul unei echipe îl obligă pe adversar să iasă din ring prin manevre de împingere sau ridicare. Robotul advers se consideră învins dacă atinge cu orice parte sau componentă, suprafața exterioară pe care e plasat ringul.
2. Robotul advers iese din ring din orice motiv.
3. Robotul advers se defectează fără a putea continua runda şi reprezentatul echipei anunță acest lucru.
Când stabilirea câștigătorului cade în sarcina arbitrilor, după epuizarea criteriilor specifice competiției de Sumo, următoarele aspecte sunt luate în considerare:
1. Calitatea construcției şi programării robotului.
2. Punctele de penalizare acumulate în timpul meciului.
3. Atitudinea echipei în timpul meciului.

vi.i. Meciul este oprit şi runda se redispută în momentul în care:
1. Roboţii se învârt unul în jurul celuilalt fără un progres vizibil timp de 10 secunde. Roboţii sunt blocați mai mult de 2 secunde. Dacă nu este clar faptul că robotul înregistrează un progres, timpul de observație poate fi extins până la 30 de secunde.
2. Ambii roboţi se mișcă fără a face niciun progres, se opresc (în acelaşi timp) sau stau opriți pentru 10 secunde fără să se atingă. Totuşi dacă un robot se oprește din mișcare, primul, după 10 secunde va fi declarat fără inițiativă de luptă. În acest caz adversarul va primi un punct “Yuhkoh”, chiar dacă s-a oprit şi el. Dacă ambii roboţi se mișcă, dar progresul înregistrat nu este clar, arbitrii pot extinde timpul de observație la 30 de secunde.
3. Dacă ambii roboţi ating în aproximativ acelaşi timp suprafața exterioară pe care e plasat ringul şi nu se poate determina care robot a atins primul exteriorul, se va redisputa runda.

vi.ii. Reparații, modificări, întreruperi neprevăzute
Dacă un robot se defectează în timpul unui meci, arbitrul principal va aloca un interval de 1 minut pentru reparații. Acest interval poate fi extins până la 5 minute cu acordul organizatorilor. Reparațiile vor fi supervizate de un arbitru asistent pentru a se evita schimbarea unor module ale robotului cu altele neomologate.
Dacă un robot nu poate fi reparat în intervalul precizat, meciul este câștigat de robotul advers, iar echipa robotului defect poate să continue reparațiile până la următorul meci în care participă şi în acest caz fiind supravegheată de un arbitru/membru al comitetului de organizare.
Înlocuirea pieselor defecte se poate efectua, iar acumulatorii pot fi încărcați pe parcursul competiției, dacă acest lucru este necesar.

VII. Accidente în timpul unui meci

vii.i. Solicitarea de oprire a unui meci
Un concurent poate solicita oprirea meciului când el/ea este accidentat/ă sau robotul a suferit o avarie și jocul nu mai poate continua.

vii.ii. Imposibilitatea de a continua un meci
Cand jocul nu mai poate continua datorită unei accidentari sau din cauza avarierii robotului, concurentul care a cauzat rănirea sau defecțiunea robotului va pierde meciul. Dacă nu se poate decide cine este vinovat, cel care va cere oprirea meciului va fi declarat învins.

vii.iii. Timpul necesar pentru îngrijiri/reparații
Dacă jocul poate continua, în caz de accidentare sau avariere, se va decide de către arbitrii. Decizia trebuie luată în maxim 5 minute.