1. Aspecte generale

1.1. Limite de mărime și greutate
Înainte de concurs, robotul trebuie să treacă proba de omologare. Pentru aceasta, dimensiunile maxime sunt de 30x60cm (30cm pe lățime, 60cm pe lungime) și greutatea maximă este de 3kg. Roboții trebuie să trecută inspecția tehnică înainte de a concura.

1.2. Timpul pe circuit
Timpul este măsurat din momentul trecerii liniei de start, până când robotul trece linia de sosire. Se consider că robotul a trecut linia de sosire în momentul în care acesta atinge linia cu cel mai înaintat punct al său.

1.3. Limita de timp
Fiecare robot are maximum 1 minut pentru a termina piesa. Roboții vor concura într-un clasament tip turneu, robotul cu cel mai scurt timp din trei runde castigă meciul și primește un punct in clasament. Timpul pentru întreaga competiție Drag Race este dat în funcție de numărul participanților.

1.4. Cronometrare
Pentru a măsura timpul înregistrat de robot, va fi utilizat o poartă electronică sau un arbitru cu cronometru, în funcţie de posibilitățile echipamentelor.

1.5. Autonomia
Robotul trebuie să rămână complet autonom după trecere aliniei de start. Nerespectarea acestei reguli va duce la descalificare.

1.6. Pierderea liniei sau a pistei
Dacă un robot pierde linia sau iese de pe pistă, acesta trebuie să reia traseul de la început. În cazul în care acest lucru se întâmplă de două ori, robotul va pierde încercarea respectivă.
Dacă robotul pierde, dar revine pe traseu în punctual în care a pierdut linia, acesta poate continua traseul cu penalizare de 3 secunde.

1.7 Traseul

Traseul pentru competiție este o zonă albă de 10x1m.
Roboții vor concura în perechi pe piste paralele identice.
Robotul cu cel mai rapid timp va primi un punct pentru fiecare victorie, toți roboții vor concura unul cu altul.
Caracteristicile traseului:

  • Nu vor exista intersecții (de ex. Locuri unde linia se traversează)

  • Linia va fi dreaptă fără întreruperi sau curbe

  • Linia de stop va fi comercializată prin intersectarea liniei perpendiculare cu linia principală

  • Abordarea cea mai apropiată de cursul liniei de marginea terenului trebuie să fie de cel puțin 15 cm măsurată de la centrul liniei.

1.8. Puterea arbitrilor
Deciziile tuturor arbitrilor cu privire la aceste reguli și la desfășurarea evenimentului sunt definitive.

2.
Cerințe pentru Line Follower Drag Race
2.1. Robotul va trebui să poată urmări o linie dreaptă cât mai repede posibil.
2.2. Doi roboți concurează la un moment dat și cel mai rapid robot din 3 runde câștigă un punct în turneu.
2.3. Robotul trebuie să fie complet autonom, cu o singură excepție: este permis un modul de pornire confirmat.

3.Omologarea
3.1. Înainte de concurs, robotul trebuie să treacă cu omologările. Pentru aceasta, dimensiunile maxime sunt de 30x60cm (30cm pe lățime, 60cm pe lungime), iar greutatea maximă este de 3kg.
3.2. Roțile robotului și alte piese care sunt în contact cu pista nu trebuie să poată prelua și să păstreze o hârtie standard A4 (80g / cm2) mai mare de 2 secunde.
3.3. Verificarea finală a omologării va consta în a face un ciclu întreg în jurul pistei cu robotul, vor fi 3 încercări permise pentru aceasta.
3.4. Robotul va fi verificat pentru funcționarea senzorului IR pentru a porni și opri robotul.

4.
Sancțiuni
Dacă corpul robotului va părăsi în întregime linia, va fi adăugată o pedeapsă de 2 secunde până la timpul final, această pedeapsă fiind cumulativă.

5.
Pornirea și oprirea
5.1 Pozitia de pornire a robotului.
La instrucțiunile arbitrilor, ambele echipe se apropie de pista pentru a pune roboții în poziția de start. Există două piste identice câte una pentru fiecare robot. Roboții trebuie să fie întotdeauna pe piste separate. Roboții trebuie plasați înaintea liniei de pornire.

5.2. Start
Începerea este dată de arbitru la fiecare rundă folosind o telecomandă care trimite un semnal către roboți; aceștia vor începe imediat fără întârziere. Detaliile senzorului pot fi găsite în anexă.

5.3. Stop
Robotul trebuie să se oprească independent după ce trece linia de sosire la maxim un metru. O barieră moale de siguranță va fi montată după zona de oprire de un metru. Roboții care nu se opresc în spațiul dat vor primi timpul de un minut pentru runda respectivă.

6.
Declararea obiecțiilor
6.1. Nu se declară nicio obiecție împotriva deciziilor judecătorilor.
6.2. Persoana care conduce o echipă poate prezenta obiecții Comitetului, înainte de încheierea meciului, dacă există îndoieli în ceea ce privește exercitarea acestor reguli. Dacă nu sunt prezenți membri ai comitetului, obiecția poate fi prezentată judecătorului înainte de încheierea meciului.

7.
Flexibilitatea regulilor
Atât timp cât se respectă conceptul și fundamentele regulilor, aceste reguli trebuie să fie suficient de flexibile pentru a include modificările numărului de jucători și ale conținutului meciurilor. Modificările sau abolirea regulilor pot fi făcute de către organizatorii evenimentului local, atâta timp cât sunt publicați înainte de eveniment și sunt menținute în mod consecvent pe tot parcursul evenimentului.

8.
Răspunderea
8.1. Echipele participante sunt întotdeauna responsabile pentru siguranța robotului lor și sunt responsabile pentru orice accidente cauzate de membrii echipei sau de roboții lor.
8.2. Organizația Campionatului de Robotică și membrii echipei organizatoare nu vor fi niciodată responsabili și nici răspunzători pentru eventualele incidente și / sau accidente cauzate de echipele participante sau de echipamentul lor.