1. Aspecte generale

Orice robot sau proiect electronic poate concura. Robotul pot avea orice funcție. 
Această probă oferă posibilitatea de a concura pentru acei roboţi, care nu se încadrează în nicio altă categorie/probă a concursului Robotics Championship.
La acestă categorie pot participa și roboți înscriși la alte probe de concurs.
Echipa care a realizat robotul sau proeictul electronic trebuie să il prezinte în cadrul unei Expoziţii Freestyle care va funcţiona o zi sau două de concurs şi apoi unui juriu. 

2. Expoziţia Freestyle

Fiecare participant este invitat să creeze un poster (format max. A1 portret) care va fi prezentat în Expoziția Freestyle împreună cu robotul sau proiectul electronic. Nu există limitări la designul posterului. În timpul expoziției Freestyle (o zi sau 2 de concurs) participanții trebuie să fie disponibili să răspundă la întrebările tuturor celor interesați din public.
Gazda evenimentului nu răspunde pentru furtul, deteriorarea sau distrugerea robotului sau proiectului în timpul expoziției.

3. Prezentarea în faţa juriului

Juriul va fi format din profesori care să acopere toate domeniile implicate şi un membru din echipa de coordonare a proiectului. 
Membrii juriului vor vizita Expoziţia Freestyle înaintea sesiunii de evaluare.
Pe durata evaluării la stand echipa care prezintă robotul sau proiectul va trebui să aducă și să prezinte juriului:
- robotul sau proiectul electronic,
- posterul de prezentare,
- demonstrații de funcționare a robotului,
- se va răspunde la întrebările adresate de către juriu.

4. Scorurile

Juriul va acorda note tuturor echipelor care îndeplinesc cerințele de mai sus. Se vor acorda premii primilor 3 clasaţi în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute.

Juriul va analiza 
- robotul sau proeictul electronic, 
- posterul 
- demonstrația
- răspunsurile la întrebări.

Fiecare membru al juriului va acorda o nota de la 1 la 10 pentru fiecare din categoriile de mai jos:
A. Modul de prezentare
B. Modul de a se pune produsul în valoare cu ajutorul posterului (afișului)
C. Demonstrația
D. Răspunsurile la întrebări