1. Aspecte generale

Line Follower Classic este un robot autonom care urmărește fie o linie neagră pe o suprafață albă sau o linie albă pe o suprafață neagră. Robotul trebuie să poată detecta și urmării o linie oarecare. Linia este simplă fără întreruperi, fără bifurcări sau curbe ascuțite.

1.1 Dimensiunea și greutate limită
Robotul trebuie să treacă de proba de omologare. Pentru acest lucru, dimensiunea maximă a acestuia trebuie să fie de 30x30 cm iar greutatea maximă este de 3 kg.

1.2 Timpul pe circuit
Timpul este măsurat din momentul trecerii liniei de start, până când robotul trece linia de sosire. Se consider că robotul a trecut linia de sosire în momentul în care acesta atinge linia cu cel mai înaintat punct al său. Pentru a cronometrare, este folosita o poarta cu barieră luminoasă.

1.3 Limita de timp
Timpul limită acordat fiecărui robot pentru a finaliza traseul este de 3 minute. Robotul poate efectua un număr nelimitat de încercări, în durata de timp alocată de către organizatori. Aceasta se acordă în funcție de numărul de roboți participanți.

1.4 Cronometrare
Timpul pentru un robot este măsurat printr-o poartă electronică sau de către un arbitru cu un cronometru, în funcție de disponibilitatea echipamentului.

1.5 Autonomia
Robotul trebuie să rămână complet autonom după trecerea liniei de start. Nerespectarea acestei reguli va duce la descalificare.

1.6 Pierderea liniei
Dacă un robot pierde linia, acesta trebuie să reia traseul de la început. În cazul în care acest lucru se întâmplă de două ori, robotul va primi timpul de 3 minute pentru încercarea respective. Încercările pot fi reîncepută o singură dată.
Dacă robotul revine pe traseu va putea continua traseul cu 3 secunde penalizare.

1.7 Traseul
Suprafața pe care se desfășoară proba este un dreptunghi cu dimensiunea de 2 x 5,6 m de culoare alb mat.
Caracteristicile traseului:

  • Secțiunile adiacente ale liniei nu vor fi mai aproape de 15 cm una de cealaltă atunci când sunt măsurate de la centrul fiecărei linii.

  • Distanța liniei de marginile arenei trebuie să fie de cel puțin 15 cm, măsurată de la centrul liniei.

  • Raza minimă a curbei este de 7,5 cm.

  • Trebuie să existe o linie de start / finalizare.

  • Nu vor fi intersecții a liniei (de ex. Locuri unde linia se încrucișează)

1.8. Puterea arbitrilor
Deciziile tuturor arbitrilor cu privire la aceste reguli și la desfășurarea evenimentului sunt definitive.

2.
Cerințe pentru Line Follower Classic
2.1. Robotul va trebui să poată urmări o linie dreaptă cât mai repede posibil.
2.2. Robotul trebuie să fie complet autonom, cu o singură excepție: este permis un modul de pornire confirmat.

3. O
mologarea
3.1. Înainte de concurs, robotul trebuie să treacă cu omologările. Pentru aceasta, dimensiunile maxime sunt de 30x30cm, iar greutatea maximă este de 3kg.
3.2. Roțile robotului și alte piese care sunt în contact cu pista nu trebuie să poată prelua și să păstreze o hârtie standard A4 (80g / cm2) mai mare de 2 secunde.

3.3. Verificarea finală a omologării va consta în a face un ciclu întreg în jurul pistei cu robotul, vor fi 3 încercări permise pentru aceasta.

4. Sancțiuni
Dacă corpul robotului va părăsi în întregime linia, va fi adăugată o pedeapsă de 2 secunde până la timpul final, această pedeapsă fiind cumulativă.

5.
Declararea obiecțiilor
5.1. Nu se declară nicio obiecție împotriva deciziilor judecătorilor.
5.2. Persoana care conduce o echipă poate prezenta obiecții Comitetului, înainte de încheierea meciului, dacă există îndoieli în ceea ce privește exercitarea acestor reguli. Dacă nu sunt prezenți membri ai comitetului, obiecția poate fi prezentată judecătorului înainte de încheierea meciului.

6.
Flexibilitatea regulilor
Atât timp cât se respectă conceptul și fundamentele regulilor, aceste reguli trebuie să fie suficient de flexibile pentru a include modificările numărului de jucători și ale conținutului meciurilor. Modificările sau abolirea regulilor pot fi făcute de către organizatorii evenimentului local, atâta timp cât sunt publicați înainte de eveniment și sunt menținute în mod consecvent pe tot parcursul evenimentului.

7.
Răspunderea
7.1. Echipele participante sunt întotdeauna responsabile pentru siguranța robotului lor și sunt responsabile pentru orice accidente cauzate de membrii echipei sau de roboții lor.
7.2. Organizația Campionatului de Robotică și membrii echipei organizatoare nu vor fi niciodată responsabili și nici răspunzători pentru eventualele incidente și / sau accidente cauzate de echipele participante sau de echipamentul lor.