1. Aspecte generale

1.1 Proba de omologare

Robotul trebuie să treacă de proba de omologare. Pentru acest lucru, dimensiunea maximă a acestuia trebuie să fie de 30x30 cm iar greutatea maximă este de 3 kg.
Robotul trebuie să fie dotat cu o turbine electrică (EDF).Se va verifica funcționalitatea acesteia prin poziționarea robotului pe o placă, robotul fiind așezat cu capul în jos și turbine pornită.
Roţile şi alte componente ale robotului, ce se află în contact cu ringul, nu trebuie să poată ridica şi susține o coală A4 standard (80mg/m²) pentru mai mult de 2 secunde.

1.2 Timpul pe circuit

Timpul este măsurat din momentul trecerii liniei de start, până când robotul trece linia de finish. Se consider că robotul a trecut linia de finish în momentul în care acesta atinge linia cu cel mai înaintat punct al său. Pentru a măsura timpul, este folosit un cronometru.

1.3 Limita de timp

Timpul limită acordat fiecărui robot pentru a finaliza traseul este de 3 minute. Robotul poate efectua un număr nelimitat de încercări, în durata de timp alocată de către organizatori. Aceasta se acordă în funcţie de numărul de roboţi participanţi.

1.4 Cronometrarea

Pentru a măsura timpul înregistrat de robot, va fi utilizat un cronometru.

1.5 Autonomia

Robotul trebuie să rămână complet autonom după trecerea liniei de start. Nerespectarea acestei reguli va duce la descalificare.

1.6 Pierderea liniei

Dacă un robot pierde linia, acesta trebuie să reia traseul de la început. În cazul în care acest lucru se întamplă de două ori, robotul va primi timpul de 3 minute pentru încercarea respective. Încercările pot fi restartate o singură dată. Dacă robotul revine pe traseu va putea continua traseul cu 3 secunde penalizare.

1.7 Traseul

Suprafața pe care se desfășoară proba este un dreptunghi cu dimensiunea de 2 x 5,6 m de culoare alb mat.
Caracteristicile traseului:

  • Traseul pe care robotul trebuie să îl urmeze se află la cel puțin 15 cm de marginea arenei

  • Există o buclă (loop) cu diametrul de 1,5 m,iar lățimea traseului in buclă fiind de 40 cm ,linia se va continua pe buclă.

  • Traseul pe care robotul trebuie să îl urmeze se află la celpuțin 15 cm de marginea arenei

  • Raza minimă a uneicurbe este 7.5 cm

  • Pot existalinii intrerupte pe o linie dreaptă.

1.8. Puterea arbitrilor
Deciziile tuturor arbitrilor cu privire la aceste reguli și la desfășurarea evenimentului sunt definitive.

2.
Cerințe pentru Line Follower Turbo
2.1. Robotul va trebui să poată urmări o linie dreaptă cât mai repede posibil.
2.2. Robotul trebuie să fie complet autonom, cu o singură excepție: este permis un modul de pornire confirmat.

3.
Omologarea
3.1. Înainte de concurs, robotul trebuie să treacă cu omologările. Pentru aceasta, dimensiunile maxime sunt de 30x30cm, iar greutatea maximă este de 3kg.
3.2. Roțile robotului și alte piese care sunt în contact cu pista nu trebuie să poată prelua și să păstreze o hârtie standard A4 (80g / cm2) mai mare de 2 secunde.
3.3. Funcționalitatea EDF-ului va fi verificată prin plasarea robotului cu capul în jos pe o suprafață plana intre timp ce EDF-ul activată.

3.4. Verificarea finală a omologării va consta în a face un ciclu întreg în jurul pistei cu robotul, vor fi 3 încercări permise pentru aceasta.

4. Sancțiuni
Dacă corpul robotului va părăsi în întregime linia, va fi adăugată o pedeapsă de 2 secunde până la timpul final, această pedeapsă fiind cumulativă.

5.
Pornirea și oprirea

5.1 Pozitia de pornire a robotului.
La instrucțiunile arbitrilor, ambele echipe se apropie de pista pentru a pune roboții în poziția de start. Există două piste identice câte una pentru fiecare robot. Roboții trebuie să fie întotdeauna pe piste separate. Roboții trebuie plasați înaintea liniei de pornire.

5.2. Start
Începerea este dată de arbitru la fiecare rundă folosind o telecomandă care trimite un semnal către roboți; aceștia vor începe imediat fără întârziere. Detaliile senzorului pot fi găsite în anexă.

5.3. Stop
Robotul trebuie să se oprească independent după ce trece linia de sosire la maxim un metru. O barieră moale de siguranță va fi montată după zona de oprire de un metru. Roboții care nu se opresc în spațiul dat vor primi timpul de un minut pentru runda respectivă.

6. Declararea obiecțiilor
6.1. Nu se declară nicio obiecție împotriva deciziilor judecătorilor.
6.2. Persoana care conduce o echipă poate prezenta obiecții Comitetului, înainte de încheierea meciului, dacă există îndoieli în ceea ce privește exercitarea acestor reguli. Dacă nu sunt prezenți membri ai comitetului, obiecția poate fi prezentată judecătorului înainte de încheierea meciului.

7.
Flexibilitatea regulilor
Atât timp cât se respectă conceptul și fundamentele regulilor, aceste reguli trebuie să fie suficient de flexibile pentru a include modificările numărului de jucători și ale conținutului meciurilor. Modificările sau abolirea regulilor pot fi făcute de către organizatorii evenimentului local, atâta timp cât sunt publicați înainte de eveniment și sunt menținute în mod consecvent pe tot parcursul evenimentului.

8.
Răspunderea
8.1. Echipele participante sunt întotdeauna responsabile pentru siguranța robotului lor și sunt responsabile pentru orice accidente cauzate de membrii echipei sau de roboții lor.
8.2. Organizația Campionatului de Robotică și membrii echipei organizatoare nu vor fi niciodată responsabili și nici răspunzători pentru eventualele incidente și / sau accidente cauzate de echipele participante sau de echipamentul lor.